Parabol

PMontering av parabol eller andra anordningar på fasaden är EJ tillåtet i våra fastigheter.