Service och felanmälan

Saker som går sönder i lägenheten har Ni rätt att få lagade. Om vi bedömer att Ni åsamkat skadan kommer vi att debitera kostnaden.
Tänk på att anmäla skador omgående så att det inte blir värre.

Felanmälan görs enklast via mail  Fel anmälan eller att ringa förmiddagar på Dubergs Bygg 073-654 86 79