El i lägenheten

Ni som flyttar in i Hallsberg och Örebro är det Eon som äger nätet o det lägger Vi in i Eon s system.

El avtal kan Ni sedan välja mellan olika leverantörer på marknaden.